Χριστουγεννιάτικες στιγμές

Τα Χριστούγεννα πλημμύρισαν τις τάξεις των προνηπίων! Με δραστηριότητες από διάφορους γνωστικούς τομείς, παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε, μαθαίνουμε και διασκεδάζουμε!

Προνήπια 1 και 2