Δανειστική βιβλιοθήκη

Διαδικασία, η οποία στο σύνολο της, στοχεύει σε πολυποίκιλες εκπαιδευτικές περιοχές. Επιπροσθέτως, εμπνέει στα παιδιά την αγάπη για το πολύτιμο βιβλίο.

Νήπια 1