Άσκηση σεισμού

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη άσκηση σεισμού για το σχολικό έτος 2015-2016. Τα Νήπια και τα Προνήπια του Le Petit La Salle, μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έμαθαν πώς δημιουργούνται οι σεισμοί, πώς μετράμε την έντασή τους, ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Η άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς όλα τα τμήματα υλοποίησαν το σχέδιο εκκένωσης του κτηρίου στον απαραίτητο χρόνο.

Νήπια και Προνήπια