Η οικογένειά μου

Συζητήσαμε για την οικογένειά μας και καθένας από μας την παρουσίασε μιλώντας για τα μέλη από τα οποία αποτελείται. Έπειτα, την αναπαραστήσαμε με ξυλάκια και φτιάξαμε με αυτόν τον τρόπο το καδράκι της οικογένειας μας!

Προνήπια 1 & 2