Μικρές προσεγγίσεις στις γεωργικές εργασίες

Φθινόπωρο, γιορτή του οργώματος και της σποράς, οι γεωργοί παντρεύουν τους σπόρους με τα χωράφια τους. Θέλοντας να συμμετέχουμε κι εμείς σ’ αυτή τη γιορτή, καλέσαμε τον γεωπόνο του ΔΕΛΑΣΑΛ να μας εισαγάγει, με μικρές προσεγγίσεις, στα πρώτα  βήματα των γεωργικών εργασιών.

Νήπια & Προνήπια