Βαρύ και ελαφρύ

Η μουσική του Vivaldi παραμένει πιστός συνεργάτης μας, καθώς συνεχίζει να μας ακολουθεί στις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες-πειράματα. Επιλέξαμε «το Φθινόπωρο» από τις «Τέσσερις εποχές» για να πειραματιστούμε και να αποδώσουμε με αργές, απαλές κινήσεις τη χαρακτηριστική ιδιότητα ενός φύλλου Α4 να πέφτει ανάλαφρα στο δάπεδο.

Νήπια 1