Μπαλονοδρομίες

Τα αστεράκια ετοιμάστηκαν για τις «Μπαλονοδρομίες». Οι αστεροδασκάλες μοίρασαν σε κάθε παιδί από ένα μπαλόνι. Στη συνέχεια, χωριστήκαμε σε ομαδούλες και το κάθε παιδί έπρεπε να φτάσει το μπαλόνι του μέχρι το τέλος της διαδρομής φυσώντας το!

Παιδικός Σταθμός 1