Μαθαίνω να μοιράζω

Με αφορμή την λαϊκή παράδοση για τον Φεβρουάριο σκεφτήκαμε να μοιράσουμε υγρές ποσότητες, όχι κρασιού, αλλά νερού σε δύο ίσα μέρη. Χωριστήκαμε σε δυάδες και πειραματιστήκαμε σε διαφανή ποτήρια, προσθέτοντας και αφαιρώντας ποσότητες ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάναμε υποθέσεις, έπειτα το πείραμα και τέλος βγάζαμε τα συμπεράσματα μας. Πως μπορούμε να μετρήσουμε ποσότητες και να διαπιστώσουμε αν είναι ίσες; Τέλος σχολιάσαμε τη διαδικασία και συζητήσαμε για τα λάθη που κάναμε και τον τρόπο που κάθε ομάδα έκανε τη μοιρασιά.

μαθαίνω να μοιράζω (1)μαθαίνω να μοιράζω (2)

Νήπια 2