Δάση και ζώα

Παρακολουθήσαμε βίντεο με ζώα που ζουν σε εύκρατα δάση και με ζώα που ζουν σε τροπικά δάση. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε να διακρίνουμε και να ομαδοποιήσουμε τα ζώα που ζουν σε εύκρατα και σε τροπικά δάση. Έπειτα χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η μία ήταν το εύκρατο δάσος και η άλλη το τροπικό. Η μία ομάδα παρουσίασε στην άλλη τα ζώα της. Έπειτα κάθε ομάδα έφτιαξε το δικό της κολάζ με τα ζώα και τα χαρακτηριστικά του κάθε δάσους. Τέλος ακολούθησε μια παρουσίαση των δασών από τα ίδια τα παιδιά.

ζώα σε εύκρατα δάση (1)ζώα σε εύκρατα δάση (2)

ζώα σε τροπικά δάση (1)ζώα σε τροπικά δάση (2)

Νήπια 2