Το ηλιακό μας σύστημα

«Ηλιακή έκλειψη»

Η επιστημονική ομάδα του Le Petit La Salle πειραματίστηκε σχετικά με το φαινόμενο της ηλιακής έκλειψης. Μετά από παρατηρήσεις και μελέτες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ηλιακή έκλειψη είναι ορατή από το τμήμα της Γης που βρίσκεται ολοκληρωτικά στη σκιά της Σελήνης.

«Εναλλαγή ημέρας και νύχτας»

Τι συμβαίνει με την εναλλαγή ημέρας και νύχτας; Μετά από επιστάμενη έρευνα, οι επιστήμονες δήλωσαν ότι κάθε 24 ώρες η Γη ολοκληρώνει μια περιστροφή γύρω από μια νοερή γραμμή που ονομάζεται άξονας. Η πλευρά της Γης που είναι στραμμένη προς τον Ήλιο έχει ημέρα, ενώ η άλλη έχει νύχτα.

εναλλαγή ημέρας και νύχταςηλιακή έκλειψη (1)

ηλιακή έκλειψη (2)ηλιακή έκλειψη (3)

Νήπια 1