Εξερευνώ τον πλανήτη Γη

Παρατηρήσαμε ένα παγκόσμιο χάρτη, το χάρτη της Ευρώπης και τέλος της Ελλάδας. Συζητήσαμε για τις διαφορές που παρατηρήσαμε και εντοπίσαμε διάφορες χώρες και στους τρεις χάρτες. Έπειτα συγκρίναμε τα μεγέθη των χαρτών και τα συζητήσαμε «Γιατί η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη είναι πιο μικρή και με άλλο χρώμα από στον χάρτη της Ευρώπης;». Έπειτα παρατηρήσαμε την υδρόγειο σφαίρα. Κι εδώ πού είναι η Ελλάδα; Γιατί αυτός ο χάρτης είναι στρόγγυλος; Αφού συζητήσαμε τις διαφορές και κατανοήσαμε ότι ο παγκόσμιος χάρτης και η υδρόγειος σφαίρα είναι η Γη μας σκεφτήκαμε πως μπορεί να είναι η Γη μας. Τι σχήμα έχει; Τι χρώμα; Τι δείχνει; Τέλος αποτυπώσαμε στο χαρτί τις σκέψεις μας- δηλαδή σχεδιάσαμε και ζωγραφίσαμε τη Γη όπως τη φανταζόμασταν.

εξερευνώ τον πλανήτη Γη (1)εξερευνώ τον πλανήτη Γη (2)

Πώς τελικά είναι η Γη μας; Τι είναι η Γη; Παρατηρήσαμε και σχολιάσαμε διάφορες εικόνες. Γιατί η Γη έχει πιο πολύ μπλε χρώμα; Ο ήλιος είναι μέσα στη Γη ή από έξω; Τέλος, σχεδιάσαμε και ζωγραφίσαμε όσα μάθαμε και όσα συμπεράναμε για τη Γη. Πως είναι τελικά; Συγκρίναμε και συζητήσαμε για το πρώτο και το δεύτερο σχέδιο μας.

Νήπια 2