Μελετώ το σώμα μου

Με αφορμή το βιβλίο που διαβάσαμε «Το πρώτο μου βιβλίο για το ανθρώπινο σώμα», εκδόσεις Ρέκος, σκεφτήκαμε ότι ενώ εξωτερικά οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όλοι από μέσα είμαστε ίδιοι. Συζητήσαμε, ακόμη, για τα όργανα που έχουμε, παρατηρήσαμε τις εικόνες του βιβλίου και ταυτόχρονα γράφαμε, τις πληροφορίες που παίρναμε, στον πίνακα.

Ακόμη, μας δόθηκε η ευκαιρία να παρατηρήσουμε από κοντά - και όχι από φωτογραφίες τον ανθρώπινο σκελετό. Τα παιδιά έκανα ερωτήσεις και έλυσαν όσες απορίες τους δημιουργήθηκαν.

μελετώ το σώμα μου (1)μελετώ το σώμα μου (2)μελετώ το σώμα μου (3)

Νήπια 2