Η πρόσθεση

Η προσέγγιση της έννοιας της πρόσθεσης απαιτεί αρχικά τη νοηματική κατανόηση της ένωσης δύο συνόλων, δηλαδή δραστηριότητες που συνδέονται με τις λέξεις μαζί, ακόμη, βάζω, ενώνω, μεγαλώνω, προσθέτω. Καθώς τα παιδιά έχουν ήδη εμπλακεί στη διαδικασία ομάδων και ατόμων, σε κάθε ομάδα γίνεται ευκολότερη η διαδικασία αυτή. Καλούνται να δουλέψουν – παίξουν με μικρές προσθέσεις αντικειμένων για να βρουν πόσο κάνει 1+1, 2+1

Έχω ένα αυτοκίνητο, βάζω κι άλλο ένα, πόσα είναι όλα μαζί;

Βάζω μαζί με τους δικούς σου μαρκαδόρους και τους δικούς μου, πόσοι είναι όλοι μαζί;

η πρόσθεση (1)η πρόσθεση (2)

Νήπια 1