«Αντίθετες» γνώσεις!

Τα «μελισσάκια» γυμνάζονται και μαθαίνουν τα αντίθετα!

Μέσα – έξω από στεφάνια γρήγορα περνώ.

Πάνω – κάτω τα εμπόδια όλα προσπερνώ.

Παιδάκι είμαι δυνατό, θα κερδίσω στο λεπτό!

κάτωμέσα

πάνω (2)πάνω

Παιδικός Σταθμός 2