Σχεδιάζοντας το σώμα

Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και η κάθε μία πήρε ένα μεγάλο κομμάτι από χαρτί του μέτρου. Στη συνέχεια ένα παιδί από κάθε ομάδα ξάπλωσε ανάσκελα με τα χέρια ανοιχτά, πάνω σε αυτό, και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σχεδίασαν το περίγραμμα του σώματος του (πάνω στο χαρτί). Όταν ολοκληρώθηκε το περίγραμμα, το παιδί που ήταν ξαπλωμένο σηκώθηκε. Τότε, τα παιδιά παρατήρησαν και αναγνώρισαν τα μέρη του σώματος που είχαν σχεδιάσει και στη συνέχεια τα χρωμάτισαν.

σχεδιάζοντας το σώμα (1)σχεδιάζοντας το σώμα (2)

σχεδιάζοντας το σώμα (3)σχεδιάζοντας το σώμα (4)

Προνήπια 2