Κάθε πολύτιμη σταγόνα νερού

Στο πλαίσιο του 3ου Εργαστηρίου δεξιοτήτων - Δικαιώματα των παιδιών, δημιουργήσαμε μια μεγάλη σταγόνα με ομώνυμο τίτλο. Περιμετρικά,κάθε παιδί έκοψε και κρέμασε τη δική του σταγόνα, που απεικόνιζε μια επιβεβλημένη χρήση του νερού στη ζωή μας.

Νήπια 1