Κεφαλαία και πεζά

Σε μαγνητικό πίνακα, οι μαθητές επιλέγουν, σε τυχαία σειρά, τα κεφαλαία και συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεζά τους. Συνεχίζουν γράφοντάς τα στον πίνακα.

Νήπια 1