Ακροστιχίδα - Δικαιώματα των παιδιών

Καθώς η ακροστιχίδα αποτελεί ένα μαθησιακό αντικείμενο, που έχει ως στόχο  την επαναληπτική διαδικασία, οργανώσαμε την ακροστιχίδα με τη λέξη: ΔΙΚΑΙΩΜΑ. Τα παιδιά την πλαισίωσαν με λέξεις που εμπίπτουν, εμπεριέχονται και ενισχύουν την έννοια της κεντρικής μας λέξης.