Ομαλή Μετάβαση στο Δημοτικό – Εργαστήριο Πληροφορικής

Στο πλαίσιο του προγράμματος ομαλής μετάβασης στο Δημοτικό Σχολείο, τα Νήπια επισκέφτηκαν το νέο Εργαστήριο Πληροφορικής. Είχαν, έτσι, την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τον χώρο, το πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου, αλλά και να κάνουν το πρώτο τους μάθημα σαν μελλοντικά πρωτάκια!

Νήπια