Συνεργαστήκαμε και ανακαλέσαμε στη μνήμη μας...

Τα παιδιά σε ομαδούλες των δύο, συνεργάστηκαν και έγραψαν το αρχικό του ονόματός τους καθώς και το όνομά τους με κεφαλαία και πεζά.

Νήπια 1