Η Μανούλα

Δημιουργήσαμε μια πολυσύνθετη κάρτα με μικτές τεχνικές για τη γιορτή της μανούλας. 

Νήπια 1