Ιωάννης - Βαπτιστής Δελασάλ

Σε μαγνητικό πίνακα, γράφουμε το όνομα του ιδρυτή μας με κεφαλαία και πεζά, παίζοντας με τα μαγνητικά γράμματα.

Νήπια 1