Πρώτες νότες!

Στο μάθημα του πιάνου μαθαίνουμε τις πρώτες μας νοτούλες με τη βοήθεια των κυρίων Mozart-Mouse & Beethoven Bear!