Μαθήματα Τένις

Μέσω των μαθημάτων Τένις δίνουμε  ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών και στο να συνεργάζονται και να συνυπάρχουν με παιδιά της ηλικίας τους. Παράλληλα, μέσα από τα μαθήματα αλλά και τα παιχνίδια, αναπτύσσονται οι κινητικές τους δεξιότητες και διαμορφώνονται με τον καλύτερο τρόπο οι ψυχικές τους λειτουργίες.

Club Τένις