Χρωματοπειράματα

Μεταμορφωνόμαστε σε μικρούς επιστήμονες και με τα βασικά χρώματα, το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε κάνουμε τα πειράματα: "Χρωματιστή βροχή" και «Χρωματιστές ηφαιστειακές εκρήξεις».

Παιδικός Σταθμός 3