Διαλύεται ή όχι;

Με αφορμή την ενασχόληση μας με τον κύκλο του νερού πραγματοποιήσαμε πείραμα για τη διαλυτότητα με αφρό ξυρίσματος και χρώμα ζαχαροπλαστικής. Δημιουργήσαμε τα σύννεφα με τον αφρό ξυρίσματος και παρατηρήσαμε ότι δεν διαλύεται στο νερό και έπειτα, ρίξαμε σταγόνες νερού (μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής) και παρατηρήσαμε ότι στο νερό μας άρχισε να βρέχει. Το χρώμα έγινε μπλε, άρα συμπεράναμε ότι διαλύεται.

Προνήπια 1 και 2