"Ημέρες Ειρήνης"

Τα Αστεράκια του Παιδικού Σταθμού συμμετέχουν στις Λασαλιανές Ημέρες Ειρήνης. Συζητάνε για την αξία της Ειρήνης και τα σύμβολά της. Ένα από αυτά είναι και το περιστέρι. Τα παιδιά σχίζουν χαρτιά εφημερίδας και με αυτά δημιουργούν ένα κολάζ, που αναπαριστά το περιστέρι!

Παιδικός Σταθμός 1 & 2