"Όταν τα γράμματα και οι αριθμοί μπερδεύτηκαν"

Τα γράμματα και οι αριθμοί έχουν μπερδευτεί. Τα προνήπια, λοιπόν, παρατήρησαν τις καρτέλες και τις έβαλαν στην κατάλληλη ομάδα, ξεχωρίζοντας αν έβλεπαν γράμμα ή αριθμό. Αλήθεια, όμως, τι είναι τα γράμματα και οι αριθμοί; Ποια είναι η χρήση τους; Σε τι μας βοηθούν; Πρώτα από όλα μας βοηθούν να γράφουμε, να διαβάζουμε και να μετράμε!

Προνήπια 1 και 2