Η αξία του συγχρονισμού

 Η αξία του συγχρονισμού! Μαθαίνουμε να παίζουμε εύκολα ρυθμικά μοτίβα με τα κρουστά του Orff.

Club μουσική προπαιδείας