Οι αισθήσεις: Η όραση

Το επιδιασκόπιο έρχεται στην τάξη και μια εικόνα με πολλά αντικείμενα εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μας. Θα καταφέρουμε να βρούμε το αντικείμενο που ζητάει η δασκάλα και να το δείξουμε στους συμμαθητές μας;
Παιδικός Σταθμός