Μια μουσειοσκευή στην τάξη μας!

Ταξίδεψε στο σχολείο μας από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης της Αθήνας η μουσειοσκευή, με τίτλο: «Κυκλαδικός Πολιτισμός», φέρνοντας, έτσι, τον κόσμο του μουσείου πιο κοντά στα παιδιά. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το εκπαιδευτικό υλικό της μουσειοσκευής, το οποίο αξιοποίησαν για να διευρύνουν τις γνώσεις τους, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας project «Ανακαλύπτω το σώμα μου μέσα από την τέχνη».
Προνήπια 1 & 2