Μαθηματικά - Αφαίρεση

Η πρώτη προσέγγιση στην πράξη της αφαίρεσης ξεκινά από τα ίδια τα παιδιά. Προτίθενται να αναλάβουν τα ίδια τον ρόλο των αντικειμένων-υλικών, που θα χρησιμοποιούσαμε για τα παιχνίδια προσέγγισης των πράξεων. Χωρίστηκαν σε ομάδες, κάποια θα αναλάμβαναν τον ρόλο των αντικειμένων- υλικών και κάποια θα συντόνιζαν τις διάφορες μορφές – συνδυασμούς (π.χ. Δύο παιδιά στην ομάδα ποδοσφαίρου, φεύγει ένα λόγω κόκκινης κάρτας). Βρίσκονται ξαπλωμένα στο δάπεδο, πάνω σε χαρτί του μέτρου και κάθε φορά που πρέπει να αποχωρίσει κάποιο στριφογυρίζουν, αποδίδοντας έτσι την πράξη της αποχώρησης – απομάκρυνσης - αφαίρεσης.
Νήπια 1