Γνωρίζοντας την Τρίλιζα

Στο πλαίσιο του project μας «Ας παίξουμε ξανά» τα Αστεράκια γνώρισαν άλλο ένα παραδοσιακό παιχνίδι, την Τρίλιζα. Για τον λόγο αυτό, τα τραπέζια σηκώθηκαν και τη θέση τους πήρε μια γιγάντια τρίλιζα. Αφού τα παιδιά άκουσαν προσεκτικά τις οδηγίες του παιχνιδιού, σηκώθηκαν ανά δυάδες και προσπάθησαν να τοποθετήσουν τα γιγάντια πιόνια με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίσουν τρίλιζες.
Παιδικός Σταθμός 1