Παίζουμε με τα σχήματα στα γαλλικά;

Bleu, blanc, rouge,
τα χρώματα της γαλλικής σημαίας,
le carré, le rond et le triangle,
τα σχήματα που μάθαμε παρέα!
 
Με παιχνίδια και τραγούδια μάθαμε τα σχήματα στα γαλλικά!
 
Τμήμα Γαλλικών Σπουδών _ Παιδικός Σταθμός 1 & 2