Μαθηματικά – Πρόσθεση

Τα παιδιά σε χαρτί του μέτρου συνεργάζονται και δημιουργούν σχηματισμούς αντικειμένων (απλές πράξεις πρόσθεσης) σε διάφορες μορφές. Στόχος είναι, βαθμιαία, να γίνουν ικανά, να βρίσκουν το αποτέλεσμα μόνο με αριθμούς, αποφεύγοντας κάθε εκμάθηση που στηρίζεται στη στείρα απομνημόνευση.
Νήπια 1