Εκπέμπουμε σήματα Μορς από το Le Petit La Salle!

 

Μα, τι παράξενους ήχους βγάζει αυτό το μηχάνημα! Τηλέγραφο το λένε και το χρησιμοποιούσαν για να στέλνουν τα μηνύματά τους. Μάθαμε το σήμα του S.O.S. και παίξαμε με τα σήματα Μορς.

Νήπια 2