Καλή Πρωτομαγιά!

Στεφάνια και λουλούδια για την Πρωτομαγιά από τα Νήπια και τα Προνήπια του Le Petit La Salle, στο καλλιτεχνικό εργαστήρι μας.

Τμήμα Εικαστικών