Η συντακτική ομάδα δημιουργεί

Καθώς διεισδύουμε, ολοένα και περισσότερο, στην εξέλιξη της επικοινωνίας, δε θα μπορούσαμε να μη σταθούμε και να μη μελετήσουμε διεξοδικά το θέμα: τυπογραφία - εφημερίδα. Η ενασχόληση μ’ αυτό μας προτρέπει στην "έκδοση" της δικής μας εφημερίδας. Παρουσιάζουμε στην παρεούλα πολλές εφημερίδες. Τα παιδιά, σε ομάδες, καλούνται να επιλέξουν εικόνες και να προτείνουν λεζάντες γι’ αυτές, τις οποίες μας υπαγορεύουν και γράφουμε στον πίνακα. Εν συνεχεία, τις κολλούν σε χαρτί Α4 και γράφουν δίπλα σ’ αυτές τις αντίστοιχες λεζάντες. Η συντακτική ομάδα έφερε σε πέρας την αποστολή της.

Νήπια 1