Γραφή και ιερογλυφικά

Καθώς τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με τα ιερογλυφικά σύμβολα  και αναγνωρίζουν κάποια απ’ αυτά, θέλησαν να προβούν στην ακόλουθη διαδικασία. Να γράψουν το όνομά τους και εν συνεχεία να αντιστοιχίσουν σε κάθε γράμμα του ονόματός τους το κατάλληλο ιερογλυφικό σύμβολο.

Νήπια 1