Χρόνια πολλά ΔΕΛΑΣΑΛ!

Από το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Petit La Salle.

Τμήμα Εικαστικών