Σήμερα, η εκπαιδευτική μας διαδικασία έχει ως στόχο να κάνουμε μία ανασκόπηση των όμορφων στιγμών μας κατά τη διάρκεια του Project. Συγχρόνως, θα κάνουμε μία σύντομη ανακεφαλαίωση των γνώσεων που αποκομίσαμε, μέσα από τις εργασίες μας με τις οποίες θα στολίσουμε το δωμάτιο μας.

Νήπια 1