Συνεργατική διαδικασία

Τα Νήπια προτρέπονται να συνεργαστούν εικαστικά με θέμα την άνοιξη. Μέσα απ' αυτή τη στοχευμένη διαδικασία, οι μαθητές ενθαρρύνονται να περιγράψουν πώς νιώθουν, όταν κάποιος άλλος παρεμβαίνει στο έργο τους, ή όταν οι ίδιοι ενεργούν με ανάλογο τρόπο στο έργο συμμαθητή τους. Να προτείνουν τρόπους προσέγγισης μιας παρέμβασης με σεβασμό στον συμμαθητή τους. Να συνεργάζονται από κοινού, με στόχο τη συνέχεια και την ολοκλήρωση της ομαδικής εργασίας.

Νήπια 1