Μέσα από αυτό... έχω έναν σκελετό. Τι είναι;

Τα Προνήπια, μέσα από ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες, ήρθαν σε πρώτη επαφή με τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και το ανθρώπινο σώμα. Οι στόχοι του προγράμματος ήταν η σωματογνωσία, ο εμπλουτισμός του προσληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου, η αντίληψη ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από όργανα, το κάθε όργανο έχει τη λειτουργία του και η εξάσκηση της συνεργατικής μάθησης.

Προνήπια 1 & 2