Το όνομά μου

 Μεγαλώνω και κατακτώ τον γραπτό λόγο, γράφοντας το πρώτο κείμενο που αναγνωρίζω - το όνομά μου - σε κεφαλαία και πεζά.

Νήπια 1