Μουσικοκινητική δράση

Τα Αστεράκια μας παρακολούθησαν τη μουσικοκινητική δράση «Μουσικές του κόσμου», στο Ω2 πρότυπο μουσικό ωδείο. Περάσαμε υπέροχα!!!

Αστεράκια 1 και 2