"Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο"

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την ημέρα του Πολυτεχνείου, τα Προνήπια του σχολείου δημιούργησαν ομαδικές κατασκευές. Αφού επεξεργαστήκαμε το τραγούδι "Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο", αναζητήσαμε το βαθύτερο νόημα του, όπως την ελευθερία, την αγάπη, την δημοκρατία και τα αποτυπώσαμε στις κατασκευές μας.

Προνήπια 1 και 2