Το Σώμα του ρομπότ

Γνωρίζοντας την αλληλουχία “Σώμα-υλικό / Εξαρτήματα / Εντολή” ξεκινάμε με την ελεύθερη κατασκευή της πρώτης μας σύνθεσης. Το πρώτο “Σώμα του ρομπότ" μας με ελεύθερη σύνθεση τουλάχιστον τριών παιχνιδιών!

Club Δημιουργικής Ρομποτικής