1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Αυτομέριμνα - Προστατεύω τον εαυτό μου

Μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων, τα Νήπια ήρθαν σε επαφή με την εμπειρία της εξαφάνισης μέσα από υποθετικές καταστάσεις και αποκόμισαν γνώσεις τις οποίες θα μπορούν να τις ανακαλούν και να τις εφαρμόζουν σε ανάλογες περιπτώσεις.

Νήπια 1 & 2