Το οικογενειακό μας δέντρο

Τα Μελισσάκια αποτυπώνουν τις παλάμες τους, αλλά και τις παλάμες των μελών της οικογένειάς τους για να φτιάξουν το δικό τους οικογενειακό δέντρο. 

Παιδικός Σταθμός 3