Καθοδήγησε με φίλε

Χωριστήκαμε σε ζευγάρια και παίξαμε ένα παιχνίδι εμπιστοσύνης. Φτιάξαμε στο πάτωμα της τάξης μας μια διαδρομή με στεφάνια, σφουγγάρια, καρέκλες και χαρτοταινία. Ο ένας από το ζευγάρι είχε τα μάτια δεμένα με ένα μαντήλι και ο άλλος τον καθοδηγούσε με τις κατάλληλες εντολές, φροντίζοντας να περάσει από τα εμπόδια, χωρίς να τα ακουμπήσει.

Προνήπια 1 & 2